Zaangażowani
w twój biznes

Contact Center Sp. z o.o. uruchomiło infolinię dla klientów MULTIKINA

Contact Center Sp. z o.o. uruchomiło infolinię dla klientów MULTIKINA

Z końcem 2018 roku Contact Center rozpoczęło współpracę z Multikinem w zakresie kompleksowej obsługi Klienta. Firma Contact Center obsługuje 10 spośród 32 kin sieci Multikino. Klienci, którzy zdecydują się zadzwonić do wybranego Multikina, mogą liczyć na pomoc w rezerwacji biletów na seans z bieżącego repertuaru. Ponadto wykwalifikowany zespół informuje o aktualnych ofertach, akcjach specjalnych czy promocjach cenowych. - Klientów Multikina wciąż przybywa. Aby móc poświęcić w pełni uwagę ich potrzebom…
Sebastian Pielach został Wiceprezesem Zarządu Arteria S.A.

Sebastian Pielach został Wiceprezesem Zarządu Arteria S.A.

W dniu 9 sierpnia 2018 roku Rada Nadzorcza Arteria S.A. powołała Sebastiana Pielach na stanowisko Wiceprezes Zarządu Arteria S.A. Sebastian Pielach posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu działalnością spółek kapitałowych, realizacji projektów dedykowanych dla dużych korporacji, skutecznej realizacji inwestycji kapitałowych oraz fuzji i przejęć. Specjalizuje się w organizowaniu struktur, zarządzaniu i optymalizacji procesów biznesowych prowadzonych w ramach spółek i grup kapitałowych, usuwaniu barier wzrostu, realizacji wyznaczonych celów i poszukiwaniu synergii kosztowych.…
Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę w sprawie skrócenia dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki rozpoczętej w dniu 28 czerwca 2016 roku oraz odwołania wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, to jest: Dariusza Stokowskiego, Michała Lehmann, Piotra Schramm, Krzysztofa Kaczmarczyka, Michała Wnorowskiego, Grzegorza Grygiela oraz Bartłomieja Jankowskiego. Następnie WZA ustaliło liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 osób, a następnie powołało do…
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arteria S.A.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arteria S.A.

W dniu 24 stycznia 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arteria S.A. Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A. dokonane zostały zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arteria S.A. W skład Rady Nadzorczej powołani zostali Panowie: Grzegorz Grygiel oraz Bartłomiej Jankowski. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arteria S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Adama Jamickiego. Informacja na temat nowych członków Rady Nadzorczej Arteria S.A. Grzegorz Grygiel Absolwent Ecole Superieure…
Wybór Piotra Schramm na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wybór członków Komitetu Audytu.

Wybór Piotra Schramm na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wybór członków Komitetu Audytu.

W dniu 11 lipca odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w nowym składzie, na którym dokonano wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym jednogłośnie został Piotr Schramm. Ponadto Rada Nadzorcza powołała w Spółce Komitet Audytu w składzie: Krzysztof Kaczmarczyk, Michał Lehmann i Michał Wnorowski. Rada Nadzorcza potwierdziła, że wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają warunki określone w art. 129 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich…
Arteria S.A. będzie przez 2 kolejne lata pracować dla Energa Obrót S.A.

Arteria S.A. będzie przez 2 kolejne lata pracować dla Energa Obrót S.A.

WZA zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 23 groszy na akcje oraz zmianach w Rady Nadzorczej. Zarząd Arteria S.A. otrzymał zawiadomienie z Energa Obrót S.A. w sprawie wyboru oferty złożonej przez konsorcjum spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Arteria S.A. (Arteria S.A. oraz BPO Management Sp.  z o.o.) na wykonanie zamówienia publicznego w zakresie usług  outsourcingu contact center dla Energa Obrót S.A. Umowa w tej sprawie zostanie zawarta na okres…
Sprzedaż Grupy Arteria w Q1 2017 r. wyniosła 41,3 mln zł przy EBITDA na poziomie 2,6 mln zł

Sprzedaż Grupy Arteria w Q1 2017 r. wyniosła 41,3 mln zł przy EBITDA na poziomie 2,6 mln zł

W okresie I kwartału 2017 roku, przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Arteria S.A osiągnęły poziom 41 331 tysięcy złotych i były nieznacznie – bo o 3 460 tysięcy złotych (tj. o 7,7%) – niższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek ze sprzedaży był spowodowany zahamowaniem dotychczasowej dynamiki wzrostu sprzedaży w segmencie działalności Call Center, który w raportowanym okresie wypracował przychody w wysokości 26 319 tysiąca złotych wobec 27 916 tysięcy złotych w…
Arteria on the CCW

Arteria on the CCW

There is no doubt, that Trade show and Conference of CCW is the most important event in the contact center industry in Europe – 19 years of existing, more than 100,000 participants, and lots of experience and unique ideas are the best proof. That is why we cannot miss it. Arteria will be a member of CCW because the main assumption  of  our strategy which is implemented by us is…
Arteria na CCW 2017 w Berlinie

Arteria na CCW 2017 w Berlinie

Nie ma cienia wątpliwości, że Targi i Kongres CCW to najważniejsze wydarzenie branży contact center w Europie – 19 lat historii, ponad 100 tysięcy uczestników, oraz wielokrotnie więcej doświadczeń i unikalnych pomysłów najlepiej to potwierdza. Właśnie dlatego uważamy, że nie może nas tam zabraknąć. Jako Arteria będziemy uczestnikiem CCW ponieważ jednym z bazowych elementów konsekwentnie realizowanej przez nas strategii działania jest offshoring.  Chcemy pełnić rolę wielojęzycznego hubu dla wszystkich krajów…
Arteria pozyskała 7 mln zł z obligacji na refinansowanie i projekty zagraniczne

Arteria pozyskała 7 mln zł z obligacji na refinansowanie i projekty zagraniczne

29.09.2016 (ISBnews) – Arteria pozyskała 7 mln zł  z emisji obligacji serii G z przeznaczeniem na refinansowanie spłaty obligacji serii E oraz finansowanie projektów z nowymi klientami, zwłaszcza na rynkach zagranicznych, podała spółka. “Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na optymalizacja bieżącej struktury finansowania poprzez refinansowanie spłaty obligacji serii E oraz finansowanie projektów z nowymi klientami, zwłaszcza na rynkach zagranicznych, gdzie widzimy teraz główny potencjał do rozwoju naszej działalności”…

Oferta

Powrót na górę.