Zaangażowani
w twój biznes

Arteria pozyskała 7 mln zł z obligacji na refinansowanie i projekty zagraniczne

29.09.2016 (ISBnews) – Arteria pozyskała 7 mln zł  z emisji obligacji serii G z przeznaczeniem na refinansowanie spłaty obligacji serii E oraz finansowanie projektów z nowymi klientami, zwłaszcza na rynkach zagranicznych, podała spółka.

“Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na optymalizacja bieżącej struktury finansowania poprzez refinansowanie spłaty obligacji serii E oraz finansowanie projektów z nowymi klientami, zwłaszcza na rynkach zagranicznych, gdzie widzimy teraz główny potencjał do rozwoju naszej działalności” – powiedział prezes Marcin Marzec, cytowany w komunikacie.

“Spółka wyemitowała zabezpieczone 3-letnie obligacje o oprocentowaniu zmiennym WIBOR 3M + 4,25% p.a. Emisja obligacji serii G nastąpiła w ramach trwającego od 2010 roku programu emisji obligacji przewidującego emisję papierów dłużnych na łączną kwotę do 50 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Spółka znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju, który wymaga zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, co powoduje wzrost poziomu zadłużenia, które rośnie proporcjonalnie w stosunku do wzrostu wielkości aktywów oraz osiąganych wyników i utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Dług netto na koniec I półrocza 2016 roku wyniósł 42,2 mln zł, a zadłużenie długoterminowe w strukturze zobowiązań finansowych stanowiło 67%, podano również.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 176,56 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)

Oferta

Powrót na górę.