Zaangażowani
w twój biznes

Arteria S.A. będzie przez 2 kolejne lata pracować dla Energa Obrót S.A.

WZA zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 23 groszy na akcje oraz zmianach w Rady Nadzorczej.

Zarząd Arteria S.A. otrzymał zawiadomienie z Energa Obrót S.A. w sprawie wyboru oferty złożonej przez konsorcjum spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Arteria S.A. (Arteria S.A. oraz BPO Management Sp.  z o.o.) na wykonanie zamówienia publicznego w zakresie usług  outsourcingu contact center dla Energa Obrót S.A. Umowa w tej sprawie zostanie zawarta na okres 24 miesięcy i będzie obowiązywać począwszy od sierpnia 2017 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 23 groszy na akcje co nastąpi w grudniu br. Dokonało także wyboru Rady Nadzorczej w następującym składzie: Dariusz Stokowski, Piotr Schramm, Michał Lehmann, Krzysztofa Kaczmarczyka, Michała Wnorowskiego oraz Adama Jarmickiego.

Oferta

Powrót na górę.