Zaangażowani
w twój biznes

Arteria sfinalizowała nabycie Contact Center od Orange Polska za 9 mln zł

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) – Arteria podpisała umowę z Orange Polska i TP Invest w sprawie przejęcia spółki Contact Center od jej obecnych udziałowców, podała spółka. Ostatecznie Arteria zapłaciła za udziały 9,07 mln zł. Wiceprezes Wojciech Glapa zapowiedział, że spółka ma w planach przejęcie kolejnego podmiotu z tej branży, które chciałaby sfinalizować do końca III kwartału br.

„(…) następuje przeniesienie przez sprzedających na kupującego własności 6 192 udziałów spółce Contact Center, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. Kupujący zobowiązuje się w zamian do zapłaty ceny sprzedaży udziałów w łącznej wysokości 9 072 388 zł, która jest płatna jednorazowo w dniu zawarcia umowy” – czytamy w komunikacie.

„Contact Center to zarówno specjalistyczna wiedza jak i atrakcyjny portfel klientów reprezentujących branże, które do tej pory obsługiwaliśmy w ograniczonym zakresie. Chodzi głównie o sektor telekomunikacyjny, bankowy i ubezpieczeniowy. W najbliższych planach mamy przejęcie kolejnego podmiotu z tej branży, które chcielibyśmy sfinalizować do końca III kwartału” - powiedział wiceprezes odpowiedzialny za zarządzanie i strategiczny rozwój segmentu callcenter Wojciech Glapa, cytowany w komunikacie.

Wejście Contact Center do Grupy Arteria zwiększy liczbę stanowisk telemarketingowych posiadanych przez Grupę do ponad 2 tys. oraz znacząco rozszerzy portfel obsługiwanych klientów, podano również.

Arteria zawarła z Grupą Orange Polska warunkową umowę zobowiązującą do zakupu 100% udziałów Contact Center na początku lipca br. Wartość umowy była szacowana na ok. 8,5 mln zł i miała zostać ostatecznie potwierdzona po rozliczeniu ceny na dzień transakcji.

Na początku sierpnia prezes Marcin Marzec poinformował, że Arteria nie potrzebuje zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) do przejęcia Contact Center od grupy Orange. Według niego włączenie spółki Contact Center do grupy Arteria miało nastąpić jeszcze w tym miesiącu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zarządu Arterii, spółka zamierza brać aktywny udział w konsolidacji rynku call center. Dlatego przeprowadzana transakcja jest zapowiedzią dalszych przejęć, planowanych nie tylko w Polsce, ale także w Europie Centralnej.

Spółka Contact Center działa na polskim rynku od ponad 15 lat. Prowadzi operacje w czterech lokalizacjach, obsługując blisko 50 klientów w ramach ruchu przychodzącego i wychodzącego. Spółka osiągnęła w 2014 roku przychody na poziomie blisko 31 mln zł.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 149,5 mln zł w 2014 r.

(ISBnews)

Oferta

Powrót na górę.