Zaangażowani
w twój biznes

Akcjonariat

Zrzut ekranu 2017-09-21 o 09.48.28

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 4.269 520 akcji, w tym:

Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział głosów na WZA (%)
Generali OFE S.A. 724 000 144 800 16,96% 724 000 16,96%
Mayas Basic Concept Limited 606 883 121 376,60 14,21% 606 883 14,21%
Investcamp Sp. z o.o. 490 577 98 115,40 11,49% 490 577 11,49%
Investors TFI S.A. 375 465 75 093,00 8,79% 375 465 8,79%
Pozostali Akcjonariusze 2 322 176 464 435,00 54,40% 2 322 176 54,40%
Razem 4 269 520 853 904,00 100,00% 4 269 520 100,00%

Oferta

Powrót na górę.