Zaangażowani
w twój biznes

Informacje podstawowe

Nazwa ARTERIA
Nazwa skrócona ARR
Rynek nowowań główny
Przynależnośc do sektora branżowego inne usługi
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana Rynek Podstawowy 5 PLUS
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki WIG
Data przystapienia do Programu Wspierania Płynności 2008-04-01
Kapitał akcyjny 853 904 złotych
Ilość akcji dopuszczonych do obrotu 4 269 520 sztuk
Ilość głosów na WZA 4 269 520
5% głosów: 213 476
KOD ISIN PLARTER00016
System notowań GPW – ciągłe
Sektor na GPW Usługi Inne
Adres ul. Stawki 2A
00-193 Warszawa
Telefon (22) 482-02-00
Fax (22) 482 02 99
WWW www.arteria.pl
E-mail inwestorzy@arteria.pl
Zarząd Marcin Marzec, Sebastian Pielach, Wojciech Glapa

Oferta

Powrót na górę.