Zaangażowani
w twój biznes

Kalendarium wydarzeń

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne
 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2019 roku 30 maja 2018 roku (środa)
 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2019 roku 29 listopada 2019 roku (piątek)
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny
 • Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2019 roku 30 września 2019 roku (poniedziałek)
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny
 • Jednostkowy (R) oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 rok (RS) 30 kwietnia 2019 roku (wtorek)
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2018 roku.
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne
 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2018 roku 30 maja 2018 roku (środa)
 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2018 roku 29 listopada 2018 roku (czwartek)
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny
 • Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2018 roku28 września 2018 roku (piątek)
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny
 • Jednostkowy (R) oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 rok (RS) 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek)

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:
Raporty roczne za 2016 rok:
 • Jednostkowy raport roczny za rok 201621 marca /wtorek/ 2017 roku
 • Skonsolidowany raport roczny za rok 201621 marca /wtorek/ 2017 roku
Skonsolidowane raporty kwartalne:
 • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 201715 maja /poniedziałek/ 2017 roku
 • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 201715 listopada /środa/ 2017 roku
Skonsolidowane raporty półroczne:
 • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 201731 sierpnia /czwartek / 2017 roku
Informacje bieżące i okresowe:
 • Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku27 styczeń /środa/ 2016
Raporty roczne za 2015 rok:
 • Jednostkowy raport roczny za rok 201521 marca /poniedziałek/ 2016 roku
 • Skonsolidowany raport roczny za rok 201521 marca /poniedziałek/ 2016 roku
Skonsolidowane raporty kwartalne:
 • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 201613 maja /piątek/ 2016 roku
 • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 201614 listopada /poniedziałek/ 2016 roku
Skonsolidowane raporty półroczne:
 • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 201631 sierpnia /środa/ 2016 roku
Raporty roczne za 2014 rok:
 • Jednostkowy raport roczny za rok 201420.03.2015
 • Skonsolidowany raport roczny za rok 201420.03.2015
Skonsolidowane raporty kwartalne:
 • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 201515.05.2015
 • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 201513.11.2015
Skonsolidowane raporty półroczne:
 • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 201528.8.2015
Raporty roczne za 2013 rok:
 • Jednostkowy raport roczny za rok 201321.03.2014
 • Skonsolidowany raport roczny za rok 201321.03.2014
Skonsolidowane raporty kwartalne:
 • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 201415.05.2014
 • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 201414.11.2014
Skonsolidowane raporty półroczne:
 • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 201429.8.2014
Skonsolidowane raporty kwartalne:
 • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 201315.05.2013
 • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 201314.11.2013
Skonsolidowane raporty półroczne:
Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2013 roku02.09.2013

Zarząd Arteria S.A., działając na podstawie § 83 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia informuje ponadto, iż w 2013 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawiera odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Zarząd Arteria S.A. informuje jednocześnie, i zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, w 2013 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku oraz w oparciu o § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.

Raporty roczne za 2012 rok:
 • Jednostkowy raport roczny za rok 201221.03.2013
 • Skonsolidowany raport roczny za rok 201221.03.2013
Raporty Skonsolidowane
 • Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 201114.11.2011
 • Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 201131.08.2011
 • Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 201116.05.2011
 • Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 201021.03.2011
Jednostkowy raport roczny
 • Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 201021.03.2011
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy14.06.2011
Raporty Skonsolidowane:
 • Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2010 roku09.11.2010
 • Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 roku31.08.2011
 • Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2010 roku17.05.2010
 • Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 rok31.03.2010
 • Jednostkowe raporty roczne
  • Publikacja jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2010 roku31.08.2010
  • Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2009 rok31.03.2010
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy22.12.2010
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy28.06.2010
  Zakup udziałów
  • Zakup 8 udziałów w Rigall Distribution Sp. z o.o.15.06.2010
  • Zakup 40 udziałów w Polymus Sp. z o.o.15.03.2010
  Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji
  • Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii D02.02.2010
  Emisja obligacji
  • Emisja obligacji serii A17.02.2010
Raporty Skonsolidowane:
 • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2009 roku16.11.2009
 • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009 roku30.08.2009
 • Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2009 roku15.05.2009
 • Publikacja rocznego skonsolidowanego raportu za 2008 rok30.04.2009
 • Jednostkowe raporty roczne
  • Publikacja rocznego jednostkowego raportu za 2008 rok30.04.2009
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arteria S.A.24.08.2009
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arteria S.A20.05.2009
  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arteria S.A. 17.03.2009
  Zakup udziałów
  • Nabycie 100% udziałów w Gallup Polska Sp. z o.o.09.03.2009
  Przejęcie akcji
  • Przejęcie 100% akcji Grupy Kapitałowej Trimtab S.A.30.03.2009
  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
  • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją 854.764 akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej23.04.2009

Oferta

Powrót na górę.