Zaangażowani
w twój biznes

Raporty okresowe

Śródroczny skonsolidowany raport kwartalny – Grupa Kapitałowa 14.11.2016
Śródroczny skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 r. 31.08.2016
Skonsolidowany raport śródroczny – Grupa Kapitałowa Arteria S.A. Raport z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego – Grupy Kapitałowej Arteria S.A. Raport z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego – Arteria S.A.
Śródroczny skonsolidowany raport kwartalny – Grupa Kapitałowa 13.05.2016
Śródroczny skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku
Jednostkowy raport roczny Arteria S.A. 21.03.2016
Jednostkowy raport roczny z działalności Arteria Spółka Akcyjna na dzień I za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2015 roku
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Arteria S.A. 21.03.2016
Skonsolidowany raport roczny z działalności Grupy Kapitałowej Arteria Spółka Akcyjna na dzień I za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta – Arteria S.A. 21.03.2016
Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta – Grupa Kapitałowa 21.03.2016
Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 r. 24.08.2015
Raport z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego – Grupy Kapitałowej Arteria S.A. Raport z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego – Arteria S.A. Skonsolidowany raport śródroczny – Grupa Kapitałowa Arteria S.A.
Śródroczny skonsolidowany raport kwartalny – Grupa Kapitałowa 13.11.2015
Śródroczny skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2015 roku
Śródroczny skonsolidowany raport kwartalny – Grupa Kapitałowa 15.05.2015
Śródroczny skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej20.03.2015
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej20.03.2015
Skonsolidowany raport z działalności Grupy Kapitałowej Arteria Spółka Akcyjna
na dzień i za rok obrotowy 31 grudnia 2014 roku
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa 20.03.2015
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Arteria S.A.20.03.2015
Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
Jednostkowy raport roczny Arteria S.A.20.03.2015
Jednostkowy raport roczny z działalności Arteria Spółka Akcyjna na dzień i za rok obrotowy 31 grudnia 2014 roku
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta – Arteria S.A. 20.03.2015
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku
Śródroczny skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 201314.11.2013
Śródroczny skonsolidowany raport kwartalny
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 roku.02.09.2013
SRaport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowany raport półroczny
Skonsolidowany raport Arteria S.A. za I kwartał 2013 rok15.05.2013
Skonsolidowany raport Arteria S.A. za I kwartał 2012 roku
Raport skonsolidowany Arteria S.A. za 2012 rok21.03.2013
Sprawozdanie finansowe i komentarz Zarządu Raport niezależnego biegłego rewidenta
Raport jednostkowy Arteria S.A. za 2012 rok21.03.2013
Sprawozdanie finansowe i komentarz Zarządu Raport niezależnego biegłego rewidenta
Skonsolidowany raport Arteria S.A. za III kwartał 2012 rok14.11.2012
Skonsolidowany raport Arteria S.A. za III kwartał 2012 rok
Skonsolidowany raport Arteria S.A. za I półrocze 201201.09.2012
Skonsolidowany raport Arteria S.A. za I półrocze 2012 Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowany raport Arteria S.A. za I półrocze 2012
Skonsolidowany raport Arteria S.A. za I kwartał 2012 rok15.05.2012
Skonsolidowany raport Arteria S.A. za I kwartał 2012 rok
Raport roczny skonsolidowany za 2009 rok31.03.2010
Raport roczny skonsolidowany za 2009 rok Opinia i raport biegłego rewidenta
Raport roczny jednostkowy za 2009 rok30.03.2010
Raport roczny jednostkowy za 2009 rok Opinia i raport biegłego rewidenta
Skonsolidowany raport III kwartał 2009 roku16.11.2009
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 roku
Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2009 roku30.08.2009
Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2009 roku
Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2009 roku15.05.2009
Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2009 roku
Raport roczny jednostkowy za 2008 rok30.04.2009
Raport roczny jednostkowy za 2008 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki
Raport roczny skonsolidowany za 2008 rok30.04.2009
Raport roczny skonsolidowany za 2008 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2008 roku14.11.2008
Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2008 roku
Raport półroczny jednostkowy za I półrocze 2008 roku30.09.2008
Raport półroczny jednostkowy za I półrocze 2008 roku
Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2008 roku30.09.2008
Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2008 roku
Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2008 roku14.08.2008
Raport okresowy za II kwartał 2008 roku
Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2008 roku15.05.2008
Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2008 roku
Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2008 roku02.03.2008
Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2008 roku
Raport półroczny jednostkowy za I półrocze 2007 rok30.09.2008
Raport półroczny jednostkowy za I półrocze 2007 rok Opinia i raport biegłego rewidenta
Raport roczny skonsolidowany za 2007 rok13.06.2008
Raport roczny skonsolidowany za 2007 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Raport roczny jednostkowy za 2007 rok13.06.2008
Raport roczny jednostkowy za 2007 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki
Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2007 roku29.02.2008
Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2007 roku
Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2007 roku14.11.2007
Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2007 roku
Raport okresowy za II kwartał 2007 roku06.08.2007
Raport okresowy za II kwartał 2007 roku Komentarz Zarządu
Raport okresowy za I kwartał 2007 roku07.05.2007
Komentarz Zarządu do raportu za 1 kwartał 2007 roku
Raport roczny za 2006 rok24.04.2007
Raport roczny za 2006 rok Opinia i raport biegłego rewidenta Sprawozdanie Zarządu
Raport okresowy za IV kwartał 2006 roku14.02.2006
Raport okresowy za IV kwartał 2006 roku

Oferta

Powrót na górę.