Zaangażowani
w twój biznes

Rekomendacje analityczne

Outsourcing
rośnie w siłę


Arteria to lider dynamicznie rosnącego rynku outsourcingu procesów biznesowych (BPO) w Polsce. Grupa posiada największą liczbę komercyjnych stanowisk telefonicznych call center w kraju, dzięki czemu zyskuje istotną przewagę w pozyskiwaniu kontraktów od dużych koncernów. Szacujemy, że głównie w wyniku zwiększania bazy call center oraz uruchomienia nowego projektu z zakresu aktywnej sprzedaży produktów finansowych znormalizowana EBITDA wzrośnie do PLN 16.1m w 2014p, PLN 17.8m w 2015p i PLN 20.3m w 2016p (CAGR 2013p-2016p: 8.5%). Ponadto stabilne przepływy pieniężne i niskie zadłużenie (dług netto/EBITDA 1.58x w 2014p) pozwolą naszym zdaniem na regularny wzrost dywidendy. Oczekujemy wzrostu DPS z PLN 0.60 za 2013 (DY: 3.6%) do PLN 0.75 za 2014p (DY: 4.5%) i PLN 1.05 za 2015p (DY: 6.2%).

Rynek akcji 2013


Arteria działa w branży outsourcingu sprzedaży, który jest wciąż jeszcze stosunkowo mało wykorzystywany przez polskie przedsiębiorstwa w porównaniu z sytuacją w Europie Zachodniej. Dodatkowo, ze względu na znaczące oszczędności, jakie przynosi wykorzystanie zewnętrznej firmy w procesie zarządzania siecią sprzedaży, branża ta jest stosunkowo odporna na spowolnienie gospodarcze. Arteria jest notowana przy istotnie niższych wskaźnikach wyceny rynkowej dla większości wskaźników (EV/EBITDA, EV/EBIT, C/Z) niż spółki porównywalne. Do swoich najbliższych odpowiedników rynkowych (Impel, WorkService) – na bazie bieżących wskaźników (liczonych dla zysków za ostatnie cztery kwartały) dyskonto wynosi 30-49%. Jedynie w przypadku wskaźnika EV/Sales spółka jest notowana z sięgającą 45% premią, co wynika z osiąganej wyższej rentowności Arterii, opierającej swój model biznesowy prawie wyłącznie na wysokorentownych usługach wsparcia sprzedaży.

Oferta

Powrót na górę.