Zaangażowani
w twój biznes

Informacje ogólne

Grupa Kapitałowa Arteria S.A. koncentruje swoją działalność na rynku usług i rozwiązań podnoszących efektywność sprzedaży, obsługi klienta oraz procesów operacyjnych. Dostarcza wyspecjalizowane produkty z obszaru outsourcingu, uzupełniając je o technologie procesowe i umiejętność odsprzedaży dodatkowych usług. Dzięki najbardziej zintegrowanej ofercie w branży, Arteria jest liderem rynku w obszarze sprzedaży i utrzymania klienta realizowanym w modelu BPO.

Grupa Arteria dysponuje największym komercyjnym contact center w Polsce liczącym ponad 2000 stanowisk telemarketingowych. Posiada własne innowacyjne technologie informatyczne, interaktywne i mobilne rozwiązania. Dociera z usługami do ponad 6 milionów gospodarstw domowych w Polsce. Skala działania pozwala Spółce zrealizować projekty dla największych klientów korporacyjnych w kraju.

Strategicznym kierunkiem rozwoju Grupy Kapitałowej Arteria S.A. jest dalszy wzrost przychodów oraz zwiększenie zysku netto. Sprzyja temu światowy trend wzrostu zapotrzebowania na usługi outsourcingu (w tym centrów usług wspónych), obejmującego profesjonalne usługi wsparcia działów obsługi klienta oraz działów sprzedaży i marketingu.

Grupa Arteria S.A. aktywnie inwestuje w nowe przedsięwzięcia, realizując je zarówno w modelu preinkubacji czyli budowy nowych przedsięwzięć biznesowych, z poprzez inwestycje kapitałowe w już istniejące spółki, wspieranie kapitału obrotowego innych firm oraz udostępnianie zasobów Grupy konwertowanych później na udziały.

Ofertę Grupy Kapitałowej Arteria S.A. uzupełnia oferowanie przedsiębiorcom własnych usług abonamentowych oraz tworzenie nowoczesnych modeli biznesowych w oparciu o inteligentne rozwiązania dla firm, rozwiązania mobilne, digitalizację zasobów czy cloud computing.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług i rozwiązań!

Oferta

Powrót na górę.