Zaangażowani
w twój biznes

Zarząd Arteria S.A.

Marcin Marzec

Prezes zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizacja: Zarządzanie i Marketing. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej oraz budowaniu i rozwijaniu firm z obszaru usług nowoczesnych technologii, wsparcia sprzedaży i informatycznej obsługi procesów biznesowych.

Poprzednio związany ze spółkami One2One Communication Sp. z o.o. (obecnie Sellpoint Sp. z o.o.) oraz Trimtab Sp. z o.o. (obecnie Trimtab S.A), w których łączył funkcje założyciela, głównego udziałowca i Prezesa Zarządu. Jako Prezes Zarządu odpowiada za operacyjne zarządzanie Grupą Kapitałową Arteria S.A. Hobby: tenis, podróże.

Wojciech Glapa

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem Elektroenergetycznym oraz polsko-amerykańskie studia podyplomowe ,,Przyjazna dla środowiska restrukturyzacja energetyki”. Posiada bogate doświadczenie w obszarze organizacji i zarządzania projektami inwestycyjnymi realizowanymi w sektorze energetycznym.

Od 2001 roku specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu multimedialnych form obsługi klientów za pośrednictwem contact center, początkowo w Górnośląskich Zakładach Elektroenergetycznych S.A., a następnie w Contact Center Gallup Polska (od 2003 Wiceprezes Zarządu, w 2008 roku powołany na Prezesa Zarządu). Jako Wiceprezes Arterii S.A. odpowiada za rozwój działalności Pionu Call Center oraz realizację strategii Spółki w tym obszarze aktywności biznesowej. Hobby: lotnictwo.

Sebastian Pielach

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Ukończył studia podyplomowe na SGH w Warszawie o tematyce zarządzania i planowania strategicznego. Odbył liczne certyfikowane szkolenia o tematyce biznesowej m.in. w Harvard Business School.

Sebastian Pielach posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działalnością spółek kapitałowych, realizacji projektów dedykowanych dla dużych korporacji, skutecznej realizacji inwestycji kapitałowych oraz fuzji i przejęć. Od 2009 roku Sebastian Pielach pełni funkcję w zarządach spółek kapitałowych wchodzących w skład grupy kapitałowej Arteria S.A.

Rada Nadzorcza Arteria S.A.

Grzegorz Grygiel

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Ecole Superieure de Commerce Specjalizacja Finanse i Zarządzanie oraz Executive MBA w Lincoln International Business School w Paryżu. Doświadczenie zawodowe w obszarach: doradztwo finansowe, audyt, M&A zdobywał jako konsultant międzynarodowych firm doradczych (Guerard Viala i Ernst&Young). Posiada wieloletnie w zarządzaniu finansami na stanowisku CFO międzynarodowych grup i spółek kapitałowych (m.in. Group Azur, Grupa Falck A/S, Grupa PSA Citroen Polska, Siódemka SA, Grupa Arteria).

Prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą GMG Consulting – stale współpracuje z instytucjami rynku kapitałowego i funduszami Private Equity (WS Capital, Vinci Capital) pełniąc funkcje nadzoru właścicielskiego (Członek Zarządu Delta Kurier Sp. z o.o.; Prezes Zarządu BLUE SA). Grzegorz Grygiel spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016″.

Michał Lehmann

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Omnicom University – Advanced Management, Programu Harvard Business School organizowanego przez ICAN Institute.

Partner Zarządzający SpeedUp Group, lider wielu projektów z zakresu marketingu i reklamy, założyciel, współwłaściciel, Prezes i Dyrektor Generalny agencji marketingu zintegrowanego TEQUILA\Polska (wcześniej BTL Group). W latach 2006-2008 Vice President TEQUILA\CEE w ramach TEQUILA Worldwide z siedzibą w Nowym Jorku, Madison Avenue – globalny holding składający się z 44 firm obecnych na 34 głównych rynkach na całym świecie.

Michał Lehmann spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016″.

Michał Wnorowski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zajmował się również zagadnieniami restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego firm. Zasiadał m.in. w radach nadzorczych spółek: Robyg, Braster, Enter Air, Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Armatura Kraków, ARM Property.

KRZYSZTOF KACZMARCZYK

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe. W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce (DB Securities) gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. Obecnie zawodowo niezależny członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016″.

Bartłomiej Jankowski

Członek Rady Nadzorczej

Adwokat. Współzałożyciel i starszy partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k. Kieruje zespołem rozwiązywania sporów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych, szczególnie dotyczących spraw budowlanych. Doradza klientom w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych wykorzystując wiedzę z zakresu prawa cywilnego, budowlanego, ochrony środowiska, regulacji dotyczących prowadzenia działalności przez podmioty publiczne oraz prawa unijnego.

Bartłomiej Jankowski spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016″.

Komitet Audytu Arteria S.A.

Grzegorz Grygiel – Członek Komitetu Audytu Spółki
Michał Lehmann – Członek Komitetu Audytu Spółki
Michał Wnorowski – Członek Komitetu Audytu Spółki

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają warunki określone w art. 129 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U z 2017 r. poz. 1089) (dalej: Ustawa). Ponadto Grzegorz Grygiel spełnia warunek określony w art. 129 ust.1 zdanie drugie Ustawy, natomiast Michał Lehmann spełnia warunek określony w art.129 ust.5 Ustawy

Oferta

Powrót na górę.