Zaangażowani
w twój biznes

Zarząd Arteria S.A.

Marcin Marzec

Prezes zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizacja: Zarządzanie i Marketing. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej oraz budowaniu i rozwijaniu firm z obszaru usług nowoczesnych technologii, wsparcia sprzedaży i informatycznej obsługi procesów biznesowych.

Poprzednio związany ze spółkami One2One Communication Sp. z o.o. (obecnie Sellpoint Sp. z o.o.) oraz Trimtab Sp. z o.o. (obecnie Trimtab S.A), w których łączył funkcje założyciela, głównego udziałowca i Prezesa Zarządu. Jako Prezes Zarządu odpowiada za operacyjne zarządzanie Grupą Kapitałową Arteria S.A. Hobby: tenis, podróże.

Wojciech Glapa

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem Elektroenergetycznym oraz polsko-amerykańskie studia podyplomowe ,,Przyjazna dla środowiska restrukturyzacja energetyki”. Posiada bogate doświadczenie w obszarze organizacji i zarządzania projektami inwestycyjnymi realizowanymi w sektorze energetycznym.

Od 2001 roku specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu multimedialnych form obsługi klientów za pośrednictwem contact center, początkowo w Górnośląskich Zakładach Elektroenergetycznych S.A., a następnie w Contact Center Gallup Polska (od 2003 Wiceprezes Zarządu, w 2008 roku powołany na Prezesa Zarządu). Jako Wiceprezes Arterii S.A. odpowiada za rozwój działalności Pionu Call Center oraz realizację strategii Spółki w tym obszarze aktywności biznesowej. Hobby: lotnictwo.

Rada Nadzorcza Arteria S.A.

Piotr Schramm

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe.Wieloletni Partner w Kancelarii Gessel. Adwokat. Kieruje działem projektów specjalnych w kancelarii jak i działem procesowym. Reprezentuje podmioty oraz ich zarządy w sporach, transakcjach, negocjacjach oraz bieżącej działalności biznesowej. Ekspert prawa międzynarodowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie m.in. bieżącego doradztwa prawno-biznesowego, transakcji M&A oraz prowadzenia sporów i negocjacji, restrukturyzacji, reorganizacji i obsługi przedsiębiorstw.

Piotr Schramm spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016″.

Dariusz Stokowski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Założyciel i główny akcjonariusz funduszu Nova Holding Ltd. (obecnie Nova Group Cyprus Ltd.), największego akcjonariusza Spółki Arteria S.A. Od momentu utworzenia Nova Holding w 2002 roku jest odpowiedzialny za strategiczny rozwój funduszu, inwestycje i akwizycje.

W 1997 roku powołał agencję reklamową Polymus, potem kolejne spółki, które dziś tworzą portfel funduszu. Od 2003 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu 4fun Media S.A. Z rynkiem mediów, marketingu i nowych technologii jest związany od kilkunastu lat. Jest znaczącym akcjonariuszem Spółki Arteria S.A. Dariusz Stokowski  spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016″.

Michał Lehmann

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Omnicom University – Advanced Management, Programu Harvard Business School organizowanego przez ICAN Institute.

Partner Zarządzający SpeedUp Group, lider wielu projektów z zakresu marketingu i reklamy, założyciel, współwłaściciel, Prezes i Dyrektor Generalny agencji marketingu zintegrowanego TEQUILA\Polska (wcześniej BTL Group). W latach 2006-2008 Vice President TEQUILA\CEE w ramach TEQUILA Worldwide z siedzibą w Nowym Jorku, Madison Avenue – globalny holding składający się z 44 firm obecnych na 34 głównych rynkach na całym świecie.

Michał Lehmann spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016″.

Michał Wnorowski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zajmował się również zagadnieniami restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego firm. Zasiadał m.in. w radach nadzorczych spółek: Robyg, Braster, Enter Air, Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Armatura Kraków, ARM Property.

Adam Jarmicki

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Finanse i Bankowość. Posiada blisko 15 letnie doświadczenie zawodowe. W latach 2004-2008 pracował jako analityk w AIG Capital Management. Następnie w latach 2008-2014 był zatrudniony na stanowisku Investment Manager w wiodącym pod względem zarządzanych aktywów w Europie Środkowej i Wschodniej, funduszu private equity Penta Investment, będąc odpowiedzialnym m.in. za wsparcie rozwoju, wzrost kapitalizacji oraz restrukturyzację zarządzanych spółek.. Następnie w latach 2014- 2015 był zatrudniony na stanowisku Investment Partner w funduszu  Private Equity Managers S.A., specjalizującym się w inwestycjach w spółki z sektora technologicznego z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.Obecnie Adam Janicki pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w funduszu CIC Corporate Finance, jednocześnie  będąc Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Merlin Group S.A. oraz Doradcą Zarządu w Coders Lab.

Adam Jarmicki spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016″.

KRZYSZTOF KACZMARCZYK

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe. W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce (DB Securities) gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. Obecnie zawodowo niezależny członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016″.

SKŁAD KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI

Krzysztof Kaczmarczyk – Członek Komitetu Audytu Spółki
Michał Lehmann – Członek Komitetu Audytu Spółki
Michał Wnorowski – Członek Komitetu Audytu Spółki

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają warunki określone w art. 129 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U z 2017 r. poz. 1089) (dalej: Ustawa).
Ponadto Krzysztof Kaczmarczyk spełnia warunek określony w art. 129 ust.1 zdanie drugie Ustawy, natomiast Michał Lehmann spełnia warunek określony w art.129 ust.5 Ustawy.

Oferta

Powrót na górę.