Zaangażowani
w twój biznes

Recepcja

recepcja@arteriasa.com (22) 482 02 00 (22) 482 03 00 FAX (22) 482 02 99

Dane Adresowe i rejestrowe

Nazwa Arteria Spółka Akcyjna
Adres ul. Stawki 2A 00-193 Warszawa
NIP 527-24-58-773
REGON 140012670
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy
Numer KRS 0000226167
Kapitał zakładowy 853.904,00 złotych (wpłacony w całości)

Formularz kontaktowyOferta

Powrót na górę.