Zaangażowani
w twój biznes

Portal Kadrowy jest wygodnym środkiem komunikacji między Działem Kadr i Płac a wszystkimi Pracownikami Grupy Kapitałowej Arteria S.A.

Jest to innowacyjna platforma informatyczna, na której są dostępne do pobrania formularze
w tym kwestionariusze osobowe i wnioski urlopowe
. Portal umożliwia także bezpośredni kontakt
z Działem Kadr i Płac w sprawie przygotowania zaświadczeń lub wydawania potrzebnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie itd. Poza możliwościami jakie daje w obszarze komunikacji bezpośredniej, serwis zawiera także cześć informacyjną dotyczącą wszelkich spraw pracowniczych, która podlega bieżącej aktualizacji. Zachęcamy wszystkich Pracowników Grupy Kapitałowej Arteria S.A. do korzystania z Portalu Kadrowego!

Wejdź i sprawdź

Oferta

Powrót na górę.