Zaangażowani
w twój biznes

Sebastian Pielach został Wiceprezesem Zarządu Arteria S.A.

W dniu 9 sierpnia 2018 roku Rada Nadzorcza Arteria S.A. powołała Sebastiana Pielach na stanowisko Wiceprezes Zarządu Arteria S.A.

Sebastian Pielach posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu działalnością spółek kapitałowych, realizacji projektów dedykowanych dla dużych korporacji, skutecznej realizacji inwestycji kapitałowych oraz fuzji i przejęć. Specjalizuje się w organizowaniu struktur, zarządzaniu i optymalizacji procesów biznesowych prowadzonych w ramach spółek i grup kapitałowych, usuwaniu barier wzrostu, realizacji wyznaczonych celów i poszukiwaniu synergii kosztowych. Od 2009 roku Sebastian Pielach pełni funkcję w zarządach spółek kapitałowych wchodzących w skład grupy kapitałowej Arteria S.A.

Sebastian Pielach jest absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Ukończył studia podyplomowe na SGH w Warszawie o tematyce zarządzania i planowania strategicznego. Odbył liczne certyfikowane szkolenia o tematyce biznesowej m.in. w Harvard Business School.

Oferta

Powrót na górę.