Zaangażowani
w twój biznes

Spółka chce zwiększyć aktywa grupy do poziomu czołowych firm z branży w Europie

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) – Arteria odnotowała 10,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 10,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Arteria celuje w zwiększenie aktywów zarządzanej grupy kapitałowej do poziomu odpowiadającego liczącym się spółkom z branży w skali europejskiej, co ma nastąpić do końca 2017 roku, poinformował prezes Marcin Marzec.

“Grupa kapitałowa osiągnęła w 2015 roku rekordowe przychody w segmencie call center, które w całym roku wyniosły 91 425 tys. zł. Tym samym grupa kapitałowa Arteria umocniła się na pozycji numer jeden komercyjnych call center w Polsce. Kolejnym celem zarządu jest zwiększenie aktywów zarządzanej grupy kapitałowej do poziomu odpowiadającego liczącym się spółkom z branży w skali europejskiej, co ma nastąpić w ciągu kolejnych 24 miesięcy tj. do końca 2017 roku” – napisał Marzec w liście do akcjonariuszy.

W ub.r. zarząd Arterii zrealizował zamierzone cele strategiczne, stając się liderem procesu konsolidacji rynku call center w Polsce. Pod koniec sierpnia sfinalizował przejęcie spółki Contact Center kosztem 9,07 mln zł, natomiast w połowie grudnia zakończył z powodzeniem akwizycję BPO Management Sp. z o.o. płacąc 3,8 mln zł za 100% udziałów tej spółki.

“Wskazane przejęcia znacząco zwiększyły liczbę stanowisk telemarketingowych działających w ramach grupy kapitałowej do ponad 2200 oraz poszerzyły portfel obsługiwanych klientów w tym segmencie, zwłaszcza z branży energetycznej i telekomunikacyjnej. Działaniom akwizycyjnym towarzyszył intensywny rozwój organiczny w segmencie usług call center, prowadzonych zwłaszcza w ramach obsługi klienta. Przykładem tego trendu jest projekt realizowany dla globalnego klienta w segmencie marketingu internetowego na dziewięciu rynkach Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Ukraina, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Białoruś, Kazachstan, Polska, a od grudnia dodatkowo Litwa), którego skala rosła systematycznie przez cały 2015 rok. Większą skalę osiągnęły też projekty realizowane dla klientów z branży energetycznej, finansowej, wydawniczej czy telekomunikacyjnej” – wymienił prezes Arterii.

Grupa kapitałowa Arteria to także dynamicznie rosnące usługi wsparcia sprzedaży w zakresie dostarczania specjalistycznych systemów IT, projektowania procesów biznesowych, realizacji eventów i kampanii marketingowych, programów lojalnościowych czy usług merchandisingowych oraz dostawy i specjalistycznego montażu urządzeń RTV/AGD. Przychody w tym segmencie wyniosły 78,67 mln zł wobec 51,49 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

“Tak dynamiczny wzrost przychodów był wynikiem zaplanowanej strategii zdobywania rynku, zwłaszcza w IV kwartale ubiegłego roku. Trzecim segmentem działalności na poziomie skonsolidowanym jest sprzedaż aktywna, która w 2015 roku stopniowo zdobywała rynek w oparciu o sprzedaż produktów finansowych” – wskazał Marzec.

Zysk operacyjny wyniósł 12,43 mln zł wobec 12,86 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 17,81 mln zł wobec 17,14 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 176,56 mln zł w 2015 r. wobec 149,53 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 1 mln zł wobec 0,37 mln zł straty rok wcześniej.

(ISBnews)

Oferta

Powrót na górę.