Zaangażowani
w twój biznes

Cross-selling, Up-selling

Oferta Arteria obejmuje w tym zakresie zastosowanie technik sprzedażowych opierających się na wygenerowaniu u klienta dodatkowych potrzeb zakupowych w związku z dokonanym zakupem usługi lub produktu (cross-selling) lub poszerzenia zakresu oczekiwanych usług i podwyższenia wartości kupowanego produktu, zwłaszcza w przypadku klientów abonamentowych (up-selling).

Oferta

Powrót na górę.