Zaangażowani
w twój biznes

Merchandising

Oferta obejmuje zarządzanie procesem merchandisingu w pełnym zakresie: konfekcji i logistyki przy wykorzystaniu własnego centrum magazynowo-dystrybucyjnego, pełnego obiegu dokumentów połączonego z elektroniczną archiwizacją, zapewnienia wysoko wykwalifikowanych zespołów monterskich z odpowiednim wyposażeniem i uprawnieniami, prowadzenia szkoleń oraz coaching monterów, kontroli jakości wykonania (dokumentacja fotograficzna, kontrola telefoniczna), kontroli statusu wykonania on-line oraz sporządzania raportów operacyjnych, magazynowych, inwestycyjnych oraz rozliczeniowych. W cenie usługi wykonywana jest inwentaryzacja materiałów marketingowych i związanych z promocją sprzedaży w POS, wykonywania dokumentacji fotograficznych, zbierania dodatkowych informacji oraz wypełniania ankiet na temat oceny pracy własnych przedstawicieli.

Oferta merchandisingu obejmuje wykonywanie wizyt, których celem jest montaż lekkich POSM oraz ciężkich materiałów BTL przy zachowaniu pełnej dbałości o ekspozycję w ramach ustalonego zakresu usług. Drugi rodzaj wizyt może mieć charakter audytorski, których celem jest weryfikacja poprawności ekspozycji oraz jakości materiałów wykorzystywanych m.in. przy promocji sprzedaży. Zakres usług obejmuje także usuwanie nieaktualnych lub zniszczonych materiałów POSM oraz ich utylizację.

Dzięki możliwości skorzystania z zaplecza projektowego i produkcyjnego oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii, oferta obejmuje także projektowanie i produkcje materiałów POSM, a także wyposażenie i montaż wnętrz handlowych i biurowych. System monitorujący raportuje status wykonania każdego zadania on-line, stały monitoring stanów magazynowych w celu uniknięcia stock out i over stock. Magazyny, wykorzystywane do realizacji projektów merchandisingu wyposażone są w niezbędny sprzęt umożliwiający sprawne pakowanie i dystrybucję, serwis POSM/ BTL i utylizację zużytych materiałów.

Oferta

Powrót na górę.