Zaangażowani
w twój biznes

Obsługa i utrzymanie klienta

Obsługa i utrzymanie klienta

Contact Center
 • Realizacja akcji typu inbound (połączeń przychodzących) służących do budowania oraz utrzymywania relacji z klientem oraz kreowania wizerunku za pośrednictwem multimedialnego contact center (telefonu, sms-a, e-maila, aparatów mobilnych, smartfonów). Szerokie wsparcie technologiczne w postaci aplikacji i systemów wspierających zarządzanie procesami CRM, BPM, Work Flow, systemów rozliczeniowych oraz rozwiązań typu back-office co umożliwia sprawną obsługę projektów nawet dla największych klientów korporacyjnych.
Infolinia
 • Pozyskanie pełnej informacji na temat oferty handlowej, produktach i usługach, informacji dotyczących producentów lub usługodawców, zakupienia lub aktywowania wybranej obsługi, dokonania rejestracji lub dokonania zmian danych osobowych bądź wzięcia udziału w promocji. Uruchamiane infolinie działają przez 365 dni w roku, przez 7 dni w tygodniu oraz 24 godziny na dobę, także w modelach wielojęzycznych. Rozwiązania multimedialne pozwalają na wybór preferowanej formy kontaktu (telefon, urządzenia multimedialne, e-mail, fax, sms).
 • Wykorzystanie automatycznej obsługi ruchu (system IVR), zaawansowanego routingu połączeń, nagrywania rozmów oraz ich monitoringu on-line, możliwości przygotowania elektronicznego skryptu rozmowy, generowania raportów oraz integracji z systemami klienta (CRM, systemy bilingowe).
 • Oferta obejmuje uruchomienie dedykowanych infolinii konsumenckich udzielających wsparcia ogólnego oraz technicznego klientom szukającym ogólnych porad, obsługę zgłoszeń alarmowych i serwisowych.
 • Obsługa serwisów transakcyjnych (poprzez system automatyczny lub za pośrednictwem konsultanta) umożliwiających wykonywanie przez klienta operacji finansowych na podstawie przyznanego numeru identyfikacyjnego oraz nadanego hasła. Operacje tego rodzaju obejmują m.in. możliwość założenia rachunku, wykonywania przelewów, sprawdzanie sald oraz historii ostatnich transakcji, obsługa karty kredytowej lub zmiany danych klientów. Serwis transakcyjny może być wykorzystywany również przy obsłudze rachunków oszczędnościowych oraz inwestycyjnych.
Obsługa reklamacji
 • Usługa obejmuje przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych oraz ich realizację w pełnym wymiarze: monitorowanie poziomu realizacji zlecenia reklamacyjnego, bezpośrednią komunikację z działem reklamacji, koordynację procesu realizacji zlecenia reklamacyjnego, podjęcie natychmiastowych działań celem zminimalizowanie skutków niezadowolenia klienta, zarządzanie informacją na temat statusu realizowanego zlecenia, obsługiwanie skrzynki reklamacyjnej oraz prowadzenie korespondencji.
Lojalizacja
 • Budowanie długoterminowych relacji z klientami za pomocą różnego rodzaju dostępnych narzędzi komunikacji (telefon, sms, mail) oraz platform komunikacyjnych (m.in. strony internetowe, landing page, media społecznościowe).
Odzyskiwanie klientów
 • Wykorzystując kompetencje w zakresie skutecznego zarządzania cyklem życia klienta, umiejętności w budowaniu wzrostu satysfakcji oraz lojalności, a także zrozumienie charakterystyki klienta, jego wzorców i przyzwyczajeń w zakresie realizacji zakupów, dopasowanie oferty do jego potrzeb oraz zaoferowanie jej sprawnej obsługi i udostępnienia odpowiednich informacji w momencie nawiązania kontaktu możliwe staje się skuteczne odzyskiwanie klientów, którzy uprzednio zrezygnowali z usług zleceniodawcy. W efekcie udaje się namówić do powrotu najbardziej dochodowych klientów, którzy podjęli decyzję o przejściu do konkurencji.
Up i cross selling
 • Zastosowanie technik sprzedażowych opierających się na wygenerowaniu u klienta dodatkowych potrzeb zakupowych w związku z dokonanym zakupem usługi lub produktu (cross-selling) lub poszerzenia zakresu oczekiwanych usług i podwyższenia wartości kupowanego produktu, zwłaszcza w przypadku klientów abonamentowych (up-selling).
Doradztwo operacyjne

Doradztwo operacyjne

Projektowanie procesu
 • Obejmuje kompleksowe przygotowanie projektu do realizacji w zakresie: sporządzenia dokumentacji, harmonogramu prac, określenia celu, zakresu i czasu trwania projektu, sposobu zarządzania ryzykiem, zmianą i komunikacją. Zawiera w sobie przygotowanie merytoryczne firmy do zarządzania procesami biznesowymi, audyt i dokumentację bieżącego stanu firmy, przygotowanie procesów docelowych oraz sposobu ich wdrożenia, wdrożenie procesów docelowych, okresowy monitoring wdrożonych procesów, przekazanie wiedzy i  kompetencji managerom i wybranym grupom pracowników. Doradztwo procesowe jest realizowane w obszarach:
  • Call Center
  • Sprzedaż i dystrybucja
  • Obsługa Klienta
  • Merchandisingu
  • Zarządzania kancelarią i dokumentami
  • Zarządzania inwentaryzacją
  • IT
Personalizacja oferty i sprzedaży
 • Przygotowanie dedykowanego zestawu produktów i usług odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom klientów na podstawie kryteriów segmentacji obejmujących: profil klienta w oparciu o informacje zapisane w historii kontaktów z klientem, jego geolokalizację, zachowania i aktywności, preferowane kanały zakupu oraz interakcje ze sprzedawcą. W ramach usługi określa się optymalne kanały sprzedaży oraz sposób dostarczenia produktów i usług.
Ustalenie wskaźników kontroli biznesu
 • Wsparcie w kreowaniu finansowych i niefinansowych wskaźników stosowanych jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji przez firmę celów operacyjnych i strategicznych. Budowanie narzędzi kontroli menedżerskiej, wpierających procesy decyzyjne, doskonalenia i efektywnego wykorzystywania posiadanych przez organizację zasobów, wskazywanie priorytetów działań. Wskaźniki te tworzone są na miarę potrzeb klienta, uwzględniające najważniejsze procesy i obszary funkcjonowania firmy.
Benchmarking
 • Analizy praktyk stosowanych w zarządzaniu przez klienta w porównaniu do stosowanych przez firmy uważane za najlepsze w danej branży, których celem jest doskonalenie, podnoszenie efektywności i optymalizacji własnych procesów biznesowych. Usługa obejmuje: wybór zagadnień do porównania, opracowanie planu analizy i wybór metod gromadzenia danych, zbieranie danych, porównanie danych, analiza, przygotowanie zaleceń na podstawie wniosków z analizy, wprowadzanie zmian. W ramach benchmaringu przenoszone są na klienta najlepsze praktyki liderów z innych branż.
Wsparcie technologiczne i operacyjne

Wsparcie technologiczne i operacyjne

Zarządzanie dokumentami i usług back-office
 • Archiwizacja i składowanie dokumentów papierowych: klasyfikacja i opis dokumentów, odzyskiwanie zniszczonej dokumentacji, doradztwo w zakresie wyposażenia i prowadzenia archiwum zakładowego, zarządzanie zasobami archiwalnymi, niszczenie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przechowywanie dokumentów papierowych: indeksowanie, oznaczenie kodem kreskowym, pakowanie, przewożenie do centrum archiwizacyjnego, przechowywanie na regałach wysokiego składowania, zarządzanie dokumentacją z pełnym wglądem w trybie online, dostarczanie ekspresowe.
 • Archiwizacja elektroniczna: przetwarzanie dokumentacji tradycyjnej i skanowanie z wykorzystaniem autorskiego systemu TrimDoc®, eksport do systemów klienta, integracja z systemami klienta, udostępnianie dokumentów z elektronicznego archiwum przez Internet.
 • Elektroniczny obieg dokumentów: projektowanie procesu, definiowanie i kategoryzacja w systemie, rozwój funkcjonalny systemu, dystrybucja dokumentów, raportowanie statusów w trybie on-line.
 • Prowadzenie kancelarii w modelu outsourcingowym lub w modelu In-house.
 • Wprowadzanie danych w systemach klienta (data entry) pochodzące z dokumentów bądź zdalnego kontaktu (e-mail, call center) do systemu TrimDoc® bądź bezpośrednio do systemu dziedzinowego klienta.
 • Kompleksowa obsługa back-office: doradztwo procesowe obiegu dokumentów i informacji, wdrażanie usprawnień i nowych rozwiązań, optymalizacja kosztowa i funkcjonalna.
Specjalistyczne systemy IT
 • Dedykowane systemy biznesowe optymalizujące zarządzanie procesowe organizacją w obszarach: obsługi kancelaryjnej, obsługi archiwizacyjnej, zintegrowanego skanowania dokumentów, obsługi procesów sprzedażowych i wsparcia punktów sprzedaży.
 • Dedykowane systemy biznesowe centralizujące zarządzanie bazą produktów oraz procesami zamówień, umożliwiające kontrolowanie i raportowanie określonych działań i wyników wizyt na potrzeby akcji merchandsingowych.
 • Dedykowane systemy oferujące funkcjonalności gwarantujące dodatkowy kanał komunikacji w postaci ankiet on-line, gromadzenia materiałów w formie bazy wiedzy, budowanie listy wydarzeń i forów dyskusyjnych.
 • Dedykowany system branżowy TrimTab telko służący do zarządzania strukturą sprzedaży wewnętrznych jednostek Telekomów, struktur agencyjnych, modelowania procesów sprzedażowych, na każdym etapie procesu, procesów logistycznych wspierające dystrybucję materiałów reklamowych, gadżetów, a także rozliczających akcje marketingowe, do gromadzenia bazy usług zbieranych w trakcie wizyt handlowców.
 • Dedykowany system branżowy TrimTab banki dla sektora bankowo-finansowego, pozwalający na zamodelowanie dowolnych procesów, od momentu zbierania informacji o klientach, poprzez umawianie wizyt i wybór optymalnego produktu finansowego, symulacje w zdefiniowanym kalkulatorze kredytowym, obieg wniosków, do uruchomienia usługi i jego rozliczenia. System TrimTab banki pozwala na modelowanie struktury organizacyjnej, dokonanie dokładnych naliczeń prowizji dla pośredników, brokerów, agentów bankowych.
 • Dedykowany system branżowy TrimTab energia dedykowany do zarządzania procesami: wsparcie sprzedaży, wsparcia back office i obiegu dokumentów, wsparcia call center, marketingu, logistyki, raportowania i rozliczeń. Rozwiązanie porządkuje strukturę i przebieg procesów biznesowych, zapewnia lepszy obieg informacji, automatyzuje pracę. Pozwala w pełni kontrolować zaimplementowane w systemie procesy, monitorować statusy działań i daje możliwość dalszej optymalizacji procesów.
Raportowanie
 • Dokumentowanie postępu prac realizowanych w ramach projektu w dowolnej postaci graficznej, którą można subskrybować dla odbiorców. Wersja mobilna przygotowane na tablety i smartfony pozwala raportować informacje z każdego miejsca, a także umożliwia drukowanie wniosków i umów bezpośrednio w trakcie wizyty u klienta. Aplikacje on-line lub off-line nie tylko wspierają prace handlowców u klienta, ale także zapewniają managerom stały dostęp do świeżych informacji sprzedażowych.
 • Optymalizacja procesu raportowania danych dla klienta realizowana poprzez analizę stanu aktualnego raportowania i wsparcie przy jego ulepszaniu, doradztwo w zakresie zmian, niezbędnych do stosowania procesu kompleksowego i wiarygodnego informowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz struktury organizacyjnej.
Terenowe Struktury serwisowe
 • Świadczenie wyspecjalizowanych usług instalacyjnych skierowanych do firm, sklepów, centrów handlowych oraz klientów indywidualnych (Small Office, Home Office). Obejmują one kompleksowe prace wykończeniowe wnętrz, montaże mebli sklepowych, regałów, instalację urządzeń RTV/AGD wraz z wniesieniem montażem i demontażem starego sprzętu, instalację urządzeń teleinformatycznych (odwirusowanie komputerów, instalacja systemu, instalację oprogramowania, budowę, konserwacje i zarządzanie sieciami teleinformatycznymi, doradztwo w zakresie doboru urządzeń i oprogramowania IT, obsługę sieci monitoringu, obsługę sieci kablowych i systemów TV SAT, montaż anten TV SAT, instalację sieci kablowych, instalację i konserwację modemów i dekoderów).
Usługi księgowe i kadrowe
 • Księgowanie danych w czasie rzeczywistym realizowane w trybie ciągłym tj. 24 godziny na dobę, prowadzenie ewidencji środków trwałych, rozliczanie zaliczek, listy płac, doradztwo w zakresie optymalizacji poziomu kosztów stałych i zmiennych wraz z propozycją i dostarczeniem korzystniejszych finansowo usług, korzystanie z kompetentnego opiekuna w realizacji prowadzenia ksiąg, ewidencji ryczałtowej, sprawozdawczości finansowo-podatkowej oraz przygotowywania deklaracji VAT, PIT i ZUS.
 • Outsourcing kadr i płacsporządzanie list płac, przygotowanie importów przelewów płacowych do banku, sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS, sporządzanie deklaracji PIT, rozliczanie umów cywilno-prawnych, kompleksową obsługę umów o pracę, rozliczenia roczne pracowników, bieżącą komunikację z urzędami, bieżącą komunikację w sprawach pracowniczych, porady kadrowe i bieżącą pomoc dotyczącą postępowań w Sądach Pracy oraz w przypadkach kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Świadczenie usług dodatkowych w zakresie zakładania działalności gospodarczej, ubezpieczenia działalności, zakładania kont bankowych, kart kredytowych, pożyczek, kredytów, kredytów, ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń emerytalnych, leasingów, optymalizacji kosztów (np. za usługi energetyczne), raportów analitycznych i rynkowych, dofinansowań unijnych oraz reprezentowania klienta w instytucjach zewnętrznych.
Zarządzanie inwentaryzacją i administracją
 • Rejestrowanie, identyfikacja, ewidencjonowanie, gromadzenie informacji dotyczących gwarancji i przeprowadzanych napraw środków trwałych, tworzenie grup środków w zakresie przeznaczenia lub nadawania im własnego numeru inwentarzowego, drukowanie arkuszy spisowych (spisu z natury) i poinwentaryzacyjnych, stosowanie funkcjonalności przypomnień za pośrednictwem e-mail lub sms z informacjami o obowiązkowych przeglądach technicznych, kończącym się okresie gwarancyjnym, wymianie leasingowej, generowanie raportów oraz możliwość ich eksportu do wielu formatów plików, m.in. Excel, PDF, wsparcie księgowości poprzez naliczanie comiesięcznych składek amortyzacji.
Sprzedaż & sieć dystrubucji

Sprzedaż & sieć dystrubucji

Sprzedaż przez multimedialne Contact Center
 • Prowadzenie aktywnej sprzedaży telefonicznej produktów lub usług za pośrednictwem aplikacji przeznaczonej do kompleksowej obsługi klientów łączącej system do obsługi urządzeń telekomunikacyjnych oraz funkcjonalności systemów wspierających obsługę klientów m.in. CRM czy systemu raportowego. Dzięki korzystaniu z różnych narzędzi marketingu bezpośredniego (np.: SMS, e-mailing, IVR), możliwe staje się efektywne wyselekcjonowanie potencjalnego odbiorcy oferowanej usługi lub produktu oraz przyjęcie zamówienia i dokonanie sprzedaży. Stosowane technologie i wdrożone, kontrolowane standardy gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa systemów i przetwarzanych danych. Na każdym etapie realizowanego projektu sprzedażowego klient ma dostęp do aktualnych rezultatów działań oraz nagrań prowadzonych przez konsultantów rozmów telefonicznych.
 • Prowadzenie badań efektywności kampanii promocyjnych i informacyjnych za pomocą rejestrowania rozmów, odpowiedzi SMS oraz e-mailowych, badania preferencji i opinii klientów polegające na tworzeniu bazy wiedzy o potencjalnych klientach, ich oczekiwaniach i preferowanych rozwiązaniach co pozwala na stworzenie atrakcyjnej oferty handlowej lub wprowadzenia do niej korzystnych zmian (telebadania).
 • Telefoniczna windykacja należności pozwalająca na odzyskaniu zaległych płatności w krótkim czasie przy wykorzystaniu narzędzi do monitowania wpłat i zarządzania należnościami.
 • Budowanie i aktualizacja bazy danych celem podniesienia skuteczności prowadzenia skuteczności kampanii telemarketingowych. Starannie wyselekcjonowana grupa docelowa klientów podlegająca segmentacji ze względu na określoną branżę, region działania firmy czy preferencje podnosi znacząco efektywność kampanii.
 • Umawianie spotkań handlowych (oraz zarządzanie ich miejscem i terminem) z klientami zainteresowanymi danym produktem lub usługą, których celem jest znaczące podniesienie efektywności działań zespołów sprzedażowych w terenie.
Dedykowane siły sprzedaży i sieci dystrybucji
 • Oferta outsourcingu sił sprzedaży polegająca na zbudowaniu i zarządzaniu mobilnymi strukturami sprzedażowymi dedykowanymi do sprzedaży w kanałach B2B oraz B2C, gotowych do przejmowania i restrukturyzacji całych działów sprzedaży realizowanej za pośrednictwem przedstawicieli handlowych na terenie całego kraju. Całość działań obejmuje: przeprowadzenie procesu rekrutacji, szkoleń oraz monitoring poziomu wiedzy, pełny proces obsługi klienta polegający na jego pozyskaniu, bieżącym kontakcie oraz zarządzaniu kanałem sprzedaży oraz danymi w bazie wiedzy, wreszcie procesy administracyjno-magazynowe obejmujące logistykę produktów, obieg dokumentów oraz rozliczanie przedstawicieli handlowych z towaru.
 • Realizacja zintegrowanych projektów sprzedażowych realizowanych z wykorzystaniem sieci detalicznych punktów sprzedaży, ich budową, oznakowaniem i utrzymaniem. Dedykowane sieci dystrybucji dostosowane do potrzeb konkretnego klienta koncentrują się na skutecznym zaoferowaniu klientowi produktu lub usługi oraz zamknięcia procesu sprzedaży; poszerzonej o sprzedaż usług dodatkowych odpowiadających na indywidualne potrzeby konsumenckie. Dzięki dedykowanym rozwiązaniom sieci sprzedaży są centralnie zarządzane i przystosowane do obsługi wielu kanałów dystrybucji na każdym poziomie organizacyjnym związanym z obrotem towaru i zwiększenia efektywności procesu obsługi klienta. Oferta obejmuje sprzedaż detaliczną prowadzoną poprzez stacjonarną sieć punktów sprzedaży, sprzedaż za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, sprzedaż hurtową i zarządzanie łańcuchem dostaw oraz gospodarkę magazynową. Otwartość systemu umożliwia pełną integrację realizowanych procesów z aplikacjami kontrahentów.
 • Badanie efektywności struktur sprzedażowych oraz osiąganie spodziewanych parametrów finansowych sprzedaży poprzez odpowiednią kontrole pracy i tworzenie systemów motywacyjnych, codzienną analizę wyników ilościowych i wartościowych oraz ilości wizyt i planowanego nakładu pracy dla ich osiągania, raportowaną na bieżąco do klienta wraz z przejęciem pełnej odpowiedzialności za osiągane wyniki.
Dostawa oraz instalacja usługi u klienta
 • Świadczenie wyspecjalizowanych usług dostawy oraz/lub instalacji skierowanych do firm, sklepów, centrów handlowych oraz klientów indywidualnych. Obejmują one montaże, instalacje urządzeń RTV/AGD wraz z wniesieniem montażem i demontażem starego sprzętu, instalację urządzeń teleinformatycznych (odwirusowanie komputerów, instalacja systemu, instalację oprogramowania, budowę, konserwacje i zarządzanie sieciami teleinformatycznymi, doradztwo w zakresie doboru urządzeń i oprogramowania IT, obsługę sieci monitoringu, obsługę sieci kablowych i systemów TV SAT.
Komunikacja & trade marketing

Komunikacja & trade marketing

Kampanie marketingowe 360 stopni
 • Działania z obszaru marketingu zintegrowanego oferującego pełną ofertę usług z obszaru ATL i BTL oraz marketingu bezpośredniego. Składają się na nie usługi z zakresu: zarządzania materiałami marketingowymi (magazynowanie, dystrybucja, obsługa przedstawicieli handlowych, placówek rozproszonych, współpraca z dostawcami, zarządzanie stokiem w imieniu klienta), produkcja gadżetów i produktów reklamowych BTL (kreacja, wsparcie procesów zakupowych, doradztwo technologiczne i dobór najlepszych rozwiązań, zaprojektowanie i wykonanie prototypów, nadzór produkcji), marketing internetowy: (planowanie i realizacja kampanii reklamowych skierowanych na pozyskanie użytkowników lub bezpośrednio na sprzedaż); outdoor: (zarządzanie procesem powstania i utrzymania sieci nośników informacyjno-kierunkowych); programy lojalnościowe i motywacyjne, promocje sprzedażowe, kampanie wizerunkowe, eventy i social marketing.
Badania rynku
 • Badania polegają na gromadzeniu informacji za pośrednictwem wszelkich dostępnych narzędzi komunikacji (telefon, e-mail, sms, smartfon) oraz metod pozyskiwania danych na temat zjawisk i procesów rynkowych, ich przyczynach i tendencjach rozwojowych, których celem jest pozyskanie informacji o kształtowaniu się strategicznych mechanizmów z punktu widzenia klienta: popyt, podaż, ceny, zachowania, preferencje i oczekiwania klientów oraz spodziewane działania firm konkurencyjnych. Badania są realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem klienta na wybranej grupie respondentów ze wskazanych branż lub środowisk z wykorzystaniem technik ankietowych, telefonicznych, internetowych lub bezpośrednich.
Promocje & program lojalnościowe
 • Organizacja pełnego procesu pod względem: informatycznym, doboru i zakupu nagród, obsługi logistycznej (magazynowanie, dystrybucja, obsługa prawna i księgowa), prowadzenia centrum kontaktu z klientem za pośrednictwem multimedialnego contact center w zakresie przyjmowania lub wysyłania komunikatów, odpowiadania na pytania klientów i informowania o promocjach. Informacja może być udzielana zarówno przez konsultanta telefonicznie, jak i bezosobowo przy pomocy interakcji przez IVR, SMS lub korespondencyjnie. W ramach oferty dobierane są najbardziej efektywne kanały komunikacji oraz procesy w celu przygotowania programu lojalnościowego na warunkach, zgodnie z kryteriami i założeniami, dostosowanymi do potrzeb klienta.
Merchandising
 • Zarządzanie procesem merchandisingowymw pełnym zakresie: konfekcji i logistyki w tym wykorzystania własnego centrum magazynowo-dystrybucyjnego, pełnego obiegu dokumentów połączoną z ich elektroniczną archiwizacją, zapewnienie wysoko wykwalifikowanych zespołów monterskich z odpowiednim wyposażeniem i uprawnieniami, prowadzenia szkoleń oraz coaching monterów, kontrolę jakości wykonania (dokumentacja fotograficzna, kontrola telefoniczna), kontrolę statusu wykonania on-line oraz sporządzanie raportów operacyjnych, magazynowych, inwestycyjnych oraz rozliczeniowych. W cenie usługi wykonywana jest także inwentaryzacja materiałów marketingowych w POS, wykonywania dokumentacji fotograficznych, zbierania dodatkowych informacji oraz wypełniania ankiet na temat oceny pracy własnych przedstawicieli.
 • Wykonywanie wizyt merchandisingowych celem montażu lekkich POSM oraz ciężkich materiałów BTL przy zachowaniu pełnej dbałości o ekspozycję w ramach ustalonego zakresu usług, bądź o charakterze audytorskim, których celem jest weryfikacja poprawności ekspozycji oraz jakości materiałów. Zakres usług obejmuje także usuwanie nieaktualnych lub zniszczonych materiałów POSM oraz ich utylizację.
Projekt, produkcja, i dystrybucja POSM
 • Dzięki możliwości skorzystania z zaplecza projektowego i produkcyjnego oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii, oferta obejmuje projektowanie i produkcje materiałów POSM oraz wyposażenie i montaż wnętrz handlowych i biurowych. Oferta obejmuje system monitorujący status wykonania każdego zadania on-line, stały monitoring stanów magazynowych w celu uniknięcia stock out i over stock, magazyny wyposażone w niezbędny sprzęt umożliwiający sprawne pakowanie i dystrybucję, wykwalifikowanych magazynierów, serwis POSM/ BTL oraz utylizację zużytych materiałów.
Kampanie wizerunkowe
 • Działania obejmują m.in: budowanie i umacnianie świadomości marki zleceniodawcy wśród potencjalnych odbiorców, a także jego usług lub produktów za pośrednictwem takich narzędzi jak: kontakty powitalne, telefony okazjonalne, badania satysfakcji.
Promocje Sprzedaży
 • Zarządzanie personelem promocyjnym: organizacja personelu i nadzór nad procesami field marketingowymi w zakresie animacji, degustacji, samplingów produktów, organizacja zaplecza logistycznego eventów, targów i konferencji.
Nowoczesny model biznesu

Nowoczesny model biznesu

Inteligentne rozwiązania dla firm /awatary i automaty/
 • Autorskie rozwiązania oparte na Inteligentnym Systemie Obsługi Klienta (CRM ISOK), bazujące na algorytmach Sztucznej Inteligencji, wspomagających obsługę klienta, marketing i sprzedaż. Inteligentny Automatyczny System Dialogowy kieruje odbiorcę do żądanych informacji oraz dedykowanych podstron www. Program automatycznie zbiera dane o klientach, proponuje rabaty, prosi o dane kontaktowe w celu wysłania spersonalizowanej oferty reklamowej. Odpowiada na zadawane pytania, eliminując proces wyszukiwania informacji i przeczesywania danej strony www.
 • Analityka danych statystycznych i marketingowych zbierane przez awatary podczas rozmów (np. telefon, adres e-mail, wiek, zainteresowania, stan cywilny, zarobki, miejsc zamieszczania itd.).
 • Tworzenie Infokiosków czyli multimedialnych stanowisk informacyjnych, składających się z ekranu dotykowego (umożliwiającego intuicyjną obsługę) oraz szeregu dodatków w postaci drukarki, czujnika ruchu, kamery, dużego głośnika, czy czytnika kodów kreskowych. Stanowią one skuteczne narzędzie do przyciągnięcia klientów w sklepach, galeriach handlowych, bankach biurowcach, centrach rozrywki.
 • Budowanie Wirtualnych Biur stanowiących przestrzeń komunikacji pomiędzy administratorem i skupionymi wokół niego użytkownikami. To platforma dająca wsparcie w zakresie zarządzania kontaktami i usługami, oferowanymi użytkownikom przez administratora (np.: zarządzanie czasem i wynajmem pomieszczeń, ,konsultacje księgowe, prawne i informatyczne).
 • Prowadzenie Inteligentnego Live Chata stanowiącego system wsparcia dla konsultantów pracujących w contact center , który wskazuje podpowiedzi związane z pytaniami klienta.
Nowoczesny marketing
 • Oferta pełnego zakresu usług i produktów budujących pozycję klienta w świecie Internetu. Należą do nich usługi: contact marketingu (blogi firmowe), buzzmarketingu (marketing szeptany), obsługa mediów społecznościowych, retargetingu (spersonalizowana reklama dla zidentyfikowanych Internautów), produkcja contentu video, interaktywnych gier i prezentacji, kampanie typu display, marketingu afiliacyjnego, Real-time bidding (licytacji reklam) oraz zagregowane monitorowanie Internetu generujące przejrzyste statystyki, analizy i raporty związane z przeprowadzoną kampanią czy nowym produktem.
E-procesy i E- dokumenty
 • Usługa obejmuje archiwizację elektroniczną, przetwarzanie dokumentacji tradycyjnej i skanowanie eksport do systemów klienta, integracja z systemami klienta, udostępnianie dokumentów z elektronicznego archiwum przez Internet a także elektroniczny obieg dokumentów: projektowanie procesu, definiowanie i kategoryzacja w systemie, rozwój funkcjonalny systemu, dystrybucja dokumentów, raportowanie statusów w trybie on-line.
M-rozwiązania
 • Dostarczanie dedykowanych rozwiązań mobilnych typu sales force, umożliwiających pełną kontrolę struktur terenowych za pośrednictwem mobilnych raportów sprzedaży. Aplikacje pozwalają na pobranie wycinka danych z systemu stacjonarnego online, co umożliwia ich przeglądanie w dowolnym czasie i miejscu za pośrednictwem tabletów i smartfonów. Uproszczony interfejs daje dostęp do najważniejszych funkcjonalności systemu stacjonarnego, takich jak baza klientów, nowe namiary, baza produktów, kalendarz wizyt, mapy. Leady przesyłane z centrali, trafiają prosto do kalendarza sprzedawcy. Zaimplementowane mapy optymalizują trasy przejazdu między klientami. W trakcie wizyt, dzięki integracji z przenośną drukarką można drukować wnioski, zamówienia i umowy, uzupełnione danymi klienta z systemu.
 • Projektowanie i realizacja kreacji z obszaru nowoczesnego marketingu działające na systemach iOS, Android i Windows Phone. W ramach usługi możliwe jest przygotowanie responsywnej wersji strony internetowej, z której użytkownicy mogą korzystać na swoich urządzeniach mobilnych.
Cloud Computing (chmura obliczeniowa)
 • Usługa dostarczanie modelu przetwarzania danych oferowana przez oprogramowanie bez konieczności zakupu licencji oraz instalowania i administracji oprogramowania. To wirtualna chmura szerokiego usług i funkcjonalności dostępnych dla klienta.
 • Kolokacja polegająca na wynajęciu pomieszczeń serwerowni, dostępu do energii elektrycznej, klimatyzacji i dostępu do Internetu.
 • Dostarczanie infrastruktury informatycznej, oprogramowania oraz serwisowania. Pozwala to na wykup potrzebnej liczby serwerów, przestrzeni dyskowej lub określony zasób pamięci i mocy obliczeniowej bez konieczności fizycznej instalacji w siedzibie klienta.
 • Sprzedaż gotowego, dostosowanego do potrzeb użytkownika, kompletu aplikacji. Nie wiąże się z koniecznością zakupu sprzętu ani instalacją oprogramowania. Klient po swojej stronie zyskuje dostęp do interfejsu poprzez przeglądarkę internetową. W tym modelu usługi dostępne są dla użytkownika z dowolnego komputera połączonego z Internetem.
 • Dostarczanie klientowi konkretnych, potrzebnych mu funkcjonalności i oprogramowania działającego na serwerze dostawcy. Płatność następuje jedynie za każdorazowe ich użycie, a dostęp do nich uzyskuje się na żądanie.

Oferta

Powrót na górę.