Zaangażowani
w twój biznes

Projekty Unijne

Arteria SA, w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, realizowała projekt pt.


Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe między członkami sieci kontrahentów

Wartość Projektu: 2 084 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 033 366,25 PLN
Okres realizacji: 01.2014 – 09.2014dotacje

Oferta

Powrót na górę.