Zaangażowani
w twój biznes

Telemarketing

Obok projektów realizowanych w ruchu przychodzącym i wychodzącym, usługi telemarketingowe obejmują także szerokie spektrum dodatkowych działań. Wśród nich wskazać można na prowadzenia badań efektywności kampanii promocji sprzedaży i kampanii informacyjnych. Telebadania obejmują także badania preferencji i opinii klientów polegające na tworzeniu bazy wiedzy o potencjalnych klientach, ich oczekiwaniach i preferowanych rozwiązaniach co pozwala w późniejszym etapie na stworzenie atrakcyjnej oferty handlowej lub wprowadzenia do niej korzystnych zmian.

Dzięki wykorzystywaniu zasobów telemarketingu możliwa jest skuteczna realizacja telefonicznej windykacji należności. Pozwala ona na odzyskiwanie zaległych płatności w krótkim czasie przy wykorzystaniu narzędzi do monitowania wpłat i zarządzania należnościami.

Telemarketing to także umawianie spotkań handlowych oraz zarządzanie procesem potwierdzania ich miejsca i terminu z klientami zainteresowanymi danym produktem lub usługą, których celem jest znaczące podniesienie efektywności działań zespołów sprzedażowych w terenie.

Zasoby telemarketingowe umożliwiają skuteczną obsługę reklamacji. Usługa obejmuje przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych oraz ich realizację w pełnym wymiarze: monitorowanie poziomu realizacji zlecenia reklamacyjnego, bezpośrednią komunikację z działem reklamacji, koordynację procesu realizacji zlecenia reklamacyjnego, podjęcie natychmiastowych działań celem zminimalizowanie skutków niezadowolenia klienta, zarządzanie informacją na temat statusu realizowanego zlecenia, obsługiwanie skrzynki reklamacyjnej oraz prowadzenie korespondencji.

Unikalną w skali kraju kompetencją jest usługa odzyskiwania klientów. Wykorzystując kompetencje w zakresie skutecznego zarządzania cyklem życia klienta, umiejętności w budowaniu wzrostu satysfakcji oraz lojalności, a także zrozumienia charakterystyki klienta, jego wzorców i przyzwyczajeń w zakresie realizacji zakupów, dopasowanie oferty do jego potrzeb oraz zaoferowanie jej sprawnej obsługi i udostępnienia odpowiednich informacji w momencie nawiązania kontaktu możliwe staje się skuteczne odzyskiwanie klientów, którzy uprzednio zrezygnowali z usług zleceniodawcy. W efekcie udaje się namówić do powrotu najbardziej dochodowych klientów, którzy podjęli decyzję o przejściu do konkurencji.

Oferta

Powrót na górę.