Zaangażowani
w twój biznes

Trade marketing

Trade marketing jest dziś kluczowym narzędziem wspomagającym i podnoszącym sprzedaż, budowanie wizerunku klienta oraz rynkowe pozycjonowanie marki jego produktów. Buduje on strategie produktowe, kanałowe i promocyjne dla klientów we współdziałaniu zarówno z działem marketingu jak i sprzedaży.

Oferta trade marketingu obejmuje opracowanie strategii działań promocyjnych dla wszelkich funkcjonujących na rynku kanałów dystrybucji i sprzedaży, przygotowanie i zarządzanie materiałami POS, zarządzanie logistyką związaną z koordynowaniem dostaw materiałów reklamowych i promocji sprzedaży do przedstawicieli handlowych klientów, wykonywanie planogramów, analiz sprzedaży, analiz konkurencji, a także badań i analiz rynku na podstawie danych z firm badawczych.

Oferta

Powrót na górę.