Zaangażowani
w twój biznes

Utrzymanie klienta

Utrzymanie klienta wymaga ciągłego dotrzymywania najwyższych standardów i umiejętności w budowaniu długoterminowych relacji z klientami, którzy odpłacają się za to lojalnością i są najskuteczniejszym wsparciem dla budowania rynkowego wizerunku firmy. Arteria proponuje swoim klientom zaawansowane modele organizacyjne, które wykraczają poza tradycyjny outsourcing, tworząc nowoczesne centra obsługi i utrzymania klienta dla największych korporacji na rynku. Pozwalają one na realizację projektów z dodatkowymi korzyściami biznesowymi dla klienta, jednocześnie minimalizując potencjalne zagrożenia.

Dla klienta wynikają z tego same korzyści. Zachowuje on kontrolę nad wszystkimi strategicznymi elementami procesu obsługi klienta. Są nimi: wiedza procesowa, baza klientów, technologie IT pozwalające na przetwarzanie danych oraz technologie kontaktu z klientami. Z drugiej strony, Arteria przejmuje odpowiedzialność za operacyjne zarządzanie procesem i osiągane wyniki co skutkuje uzależnieniem końcowego wynagrodzenia od efektywności sprzedaży.

Taki model współpracy w zakresie utrzymania klienta wpływa znacząco na ograniczenie ryzyka klienta związanego z koniecznością tworzenia własnych zasobów i ponoszenia wielomilionowych nakładów inwestycyjnych na budowanie dużej struktury. Może to wykorzystać za to zewnętrzne know-how, na które składa się ponad 10-letnie doświadczenie w realizowaniu projektów z obszaru utrzymania klienta oraz funkcjonowania multimedialnego call center. W zależności od bieżących potrzeb, klient zyskuje też dodatkowe zasoby osobowe i lokalizacyjne, które można w każdej chwili wykorzystać, gdy wymaga tego obsługa ruchu przekraczającego możliwości zespołu podstawowego.

Oferta

Powrót na górę.