Zaangażowani
w twój biznes

W I półroczu ARTERIA poprawiła przychody o 22,5%, zarobiła 4 mln zł.

W okresie I półrocza, przychody ze sprzedaży wyniosły 91,1 mln zl i były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 16,7 mln zł, głównie dzięki rozwojowi w segmencie call center. Stanowi on najbardziej marżowy i strategiczny pion sprzedaży usług Grupy Arteria.

Dzięki dokonanym w zeszłym roku akwizycjom dwóch spółek z branży, liczba stanowisk call center wzrosła do 2200 stanowisk telemarketingowych co rozszerzyło portfel klientów, zwłaszcza z branży energetycznej i telekomunikacyjnej. Wzrost organiczny stymulujemy projektem realizowanym dla globalnego klienta w segmencie marketingu internetowego na dziesięciu rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Jego skala systematycznie rośnie. Równocześnie realizujemy długoterminowe kontrakty dla dużych klientów utility, finansowej, wydawniczej i telekomunikacyjnej. Pozwala umacniać Spółce pozycję lidera komercyjnego call center w Polsce co jest efektem długoterminowej polityki inwestowania przez nas w zaawansowane usługi klasy customer care - komentuje wyniki Marcin Marzec, Prezes Arteria S.A.

W raportowanym okresie wskaźnik EBITDA wyniósł 8,2 mln zł i był wyższy niż w 2015 o 4,9%. Zysk netto osiągnął poziom 4 mln zł i był o 18% niższy niż przed rokiem, co jest spowodowane zwiększonymi kosztami restrukturyzacji i konsolidacji zasobów grupy po akwizycjach.

Oferta

Powrót na górę.