Zaangażowani
w twój biznes

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arteria S.A.

W dniu 24 stycznia 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arteria S.A. Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A. dokonane zostały zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arteria S.A. W skład Rady Nadzorczej powołani zostali Panowie: Grzegorz Grygiel oraz Bartłomiej Jankowski. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arteria S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Adama Jamickiego.

Informacja na temat nowych członków Rady Nadzorczej Arteria S.A.

Grzegorz Grygiel
Absolwent Ecole Superieure de Commerce Specjalizacja Finanse i Zarządzanie oraz Executive MBA w Lincoln International Business School w Paryżu. Doświadczenie zawodowe w obszarach: doradztwo finansowe, audyt, M&A zdobywał jako konsultant międzynarodowych firm doradczych (Guerard Viala i Ernst&Young). Posiada wieloletnie w zarządzaniu finansami na stanowisku CFO międzynarodowych grup i spółek kapitałowych (m.in. Group Azur, Grupa Falck A/S, Grupa PSA Citroen Polska, Siódemka SA, Grupa Arteria).
Prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą GMG Consulting – stale współpracuje z instytucjami rynku kapitałowego i funduszami Private Equity (WS Capital, Vinci Capital) pełniąc funkcje nadzoru właścicielskiego (Członek Zarządu Delta Kurier Sp. z o.o.; Prezes Zarządu BLUE SA). Grzegorz Grygiel spełnia kryteria niezależności od spółki Arteria S.A. i podmiotów mających powiązania ze spółką Arteria S.A.

Bartłomiej Jankowski
Adwokat. Współzałożyciel i starszy partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.. Kieruje zespołem rozwiązywania sporów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych, szczególnie dotyczących spraw budowalnych. Prowadzi również spory post-transakcyjne i korporacyjne oraz na tle umów handlowych.
Posiada rozległe doświadczenie w projektach związanych z infrastrukturą energetyczną, wodociągowo-kanalizacyjną oraz transportową. Doradza klientom w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych wykorzystując wiedzę z zakresu prawa cywilnego, budowlanego, ochrony środowiska, regulacji dotyczących prowadzenia działalności przez podmioty publiczne oraz prawa unijnego. Bartłomiej Jankowski spełnia kryteria niezależności od spółki Arteria S.A. i podmiotów mających powiązania ze spółką Arteria S.A.

Oferta

Powrót na górę.