Ruszyła przygotowana przez spółki Grupy Kapitałowej Arteria S.A., Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

 

Na zakończone sukcesem wdrożenie projektu, który ma być dostępny 365 dni w roku, obsługiwać cztery języki i osoby głuche, spółki wchodzące w skład grupy Arteria: TrimtabGallup Arteria Management Sp. z o.o. Sp. k. oraz trzeci konsorcjant Gajdamed miały tylko jeden dzień..

 

Unikatowa, bo pionierska w skali Polski platforma, wspiera pacjentów potrzebujących podstawowej konsultacji pielęgniarsko-lekarskiej w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy. W trakcie konsultacji możliwe jest też otrzymanie e-recepty, e-skierowania, czy e-zwolnienia

 

Możliwość odgrywania jednej z kluczowych ról w tak przełomowym projekcie Narodowego Funduszu Zdrowia, to wielkie wyróżnienie dla Grupy Kapitałowej Arteria S.A. i jej spółek

 

Więcej informacji w publikacji na stronie CCNEWS.PL