TrimTab Arteria Managment, spółka dostarczająca rozwiązania IT dla biznesu, będąca częścią Grupy Kapitałowej Arteria dostarczy Państwowym Gospodarstwom Wodnym Wody Polskie system, który będzie odpowiadał za usprawnienie obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie. System będzie zajmował się automatyzacją i digitalizacją dokumentów kosztowych za pomocą zintegrowanego systemu OCR, oraz tworzeniem repozytorium umów.

 

TrimTab, oprócz dostarczenia oprogramowania będzie też odpowiadał za wsparcie techniczne i rozwój systemu.

 

Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie zajmują się dbaniem o zachowanie równowagi zasobów wodnych i dbanie o ich dobrą jakość. Wody Polskie to:

 


- 6000 pracowników

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie

- 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej

- 50 Zarządów Zlewni

- 330 Nadzorów Wodnych

 

Cieszymy się, że będziemy mogli wesprzeć działania organizacji, której głównym zadaniem jest dbanie o zasoby wodne Polski.

 


Oficjalna strona TrimTab

Oficjalna strona PGW Wody Polskie