W ramach zawartej z Biurem Cyfryzacji Miasta Warszawy, umowy ramowej, będąca częścią Grupy Kapitałowej Arteria, zajmująca się dostaraczaniem rozwiązań IT dla biznesu, spółka TrimTab, zapewni swojemu nowemu Klientowi nowe rozwiązania do procesowania dokumentów.

W ramach realizacji projektu, TrimTab będzie odpowiedzialny za  dostosowanie modułu pobierania faktur elektronicznych do nowych typów dokumentów księgowych. 

Do zadań TrimTab należeć również będzie usprawnienie Systemu Obsługi Zamówień Publicznych. Projekt oczywiście zostanie rozpoczęty od gruntownej analizy obecnie używanych rozwiązań, oraz dokumentów, które będą procesowane, aby móc przygotować najlepsze narzędzia, które w pełni odpowiedzą na potrzeby Klienta. 

 

Odwiedź oficjalną stronę TrimTab

 

Śledź TrimTab na Linkedin