Nowy rok rozpoczynamy od doskonałych wiadomości. TrimTab - spółka oferująca rozwiązania IT dla biznesu, będąca częścią Grupy Kapitałowej Arteria, wygrała przetarg ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. TrimTab będzie odpowiadać za wsparcie techniczno-merytorycznego dla systemu SNOW.

 

Zespół TrimTab będzie odpowiedzialny za udzielanie wsparcia merytorycznego działowi IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląśkiego. Spółka będąca częścia Grupy Kapitałowej Arteria będzie też odpowiadała za wsparcie techniczne, oraz upewnienie się w trakcie audytu, że system obecnie użytkowany przez Klienta w pełni spełnia wymogi obowiązującego prawa. Do zadań TrimTab będzie też należało dbanie o aktualizacje oprogramowania użytkowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w jego codziennych działaniach, 

 

Cieszymy się, że spółka będąca częścią Grupy Kapitałowej Arteria będzie miała swój udział we wsparciu procesu otrzymywania środków unijnych przez podmioty w Województwie Dolnośląskim. 

 

Oficjalna strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

 

Oficjalna strona TrimTab Arteria Managment

 

Śledź TrimTab Arteria Managment na Linkedin