Akcjonariusze

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 4 269 520 akcji, w tym:

Akcjonariusz Liczba
akcji
Wartość
nominalna
akcji
Udział
w kapitale
zakładowym
Liczba
głosów
Udział głosów
na WZA (%)
Pozostali Akcjonariusze 502 024 100 404,80 11,76% 502 024 11,76%
Porozumienie Akcjonariuszy* 3 767 496 753 499,20 88,24% 3 767 496 88,24%
Razem 4 269 520 853 904,00 100,00% 4 269 520 100,00%