Ukończył Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz studia podyplomowe na SGH w Warszawie i liczne szkolenia biznesowe m.in. w Harvard Business School. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działalnością spółek kapitałowych, realizacji projektów dedykowanych dla dużych korporacji, skutecznej realizacji inwestycji kapitałowych oraz fuzji i przejęć. Odpowiada za nadzór Pionu Contact Center oraz Pionu Komunikacji Marketingowej.